Felles sesjon – Tema: Relasjoner som utvikler tro og disippelskap

Vi samles til lovsang og en spennende sesjon der vi får høre tanker og erfaringer fra Ståle Bratseth, Hans Jakob Winsnes og Ragnhild Løvseth Øverland som omhandler temaet: Relasjoner som utvikler tro go disippelskap.

Sted: Hovedsalen Dato: 21. Mars 2015 Tidspunkt: 09:30 - 12:00 hansjakobwinsnes Hans Jakob Winsnes ragnhild øverland Ragnhild L. Øverland stale bratseth Ståle Bratseth